O společnosti

Platební systém «Pay Pro» je univerzálním platebním prostředkem, pomocí kterého můžete provést převody peněz, dělat různé nákupy.

  • Jurisdikce Evropské společnosti PayPro Europe s.r.o. se nachází v České republice, a řídí se zákony tohoto státu. Kontrola činnosti společnosti, finanční monitoring jsou prováděné  orgány veřejné správy České republiky.
  • Hlavní regulátor evropské společnosti PayPro Europe s.r.o. je ČNB ( "Česká národní banka"). Číslo licence 04752601 ze dne 22.02.2016.
  • Společnost je oficiálně registrovaná v České republice se sídlem na adrese:  Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.
     

Společnost  PayPro Europe s.r.o. se snáží zaměřit se na loajální tarifikací  finančních transakcí v platebním systému «Pay Pro», a také na využití moderních technologií pro optimalizaci a zlepšení procesů finančního charakteru.

Oficiální webová stránka společnosti a platebního systému je: http://www.paypro.cz

2