Služby

Platební systém “Pay Pro” nabízí finanční řešení online plateb a převodů, a to jak pro fyzické, tak  I pro právnické osoby.
 

Pro fyzické osoby:

 - Otevření účtu «Pay Pro»;

- Poskytnutí plného funkčního on-line kabinetu pro platby na webové stránce: www.paypro.cz;

 - Možnost převodů mezi účty “Pay Pro” jiných klientů (momentální převody);

 - Objednání a registrace bankovní karty VISA;

 - Platba za zboží v supermarketech a on-line obchodech,  a také platby za služby pomocí bankovní karty, která je otevřená k účtu “Pay Pro”;

 - Příjem finančních prostředků na účet “Pay Pro” s bankovní karty;

 - Převod z účtu “Pay Pro” na bankovní kartu;

 - Vklad a výběr prostřednictvím bankovních převodů;

  - Převod z účtu “Pay Pro” na Vista-účet;

 - Příjem prostředků z Vista-účtu na účet "Pay Pro».

 

Pro právnické osoby:

- Otevření koropativního  účtu «Pay Pro»;

 - Poskytování API Merchant  použití na webové stránce merchanta pro  automatizaci příjmu převodů ze strany fyzických osob;

- Převod finančních prostředků z účtu Pay Pro na účet merchanta;

 - Příjem prostředků na Pay Pro z běžného účtu merchanta;

 - Možnost převodu  prostředků z Pay Pro masově soukromým klientům;

- Komplexní objednávka a poskytnutí balíku služeb pro bankovní karty VISA (Pay Pro).

2